ปั๊มอุตสาหกรรม

Leading brands provide the best water environment

It has a wide range of uses, and is suitable for the application of pressurization, transportation, circulation and mechanical equipment of ordinary clean water and liquid without impurities.

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน รุ่น TPH

TPH Series

The WALRUS TPH Series is horizontal multistage centrifugal pump, suitable for clean water/liquid without abrasive matters. The applications are versatile, such as pressure boosting, transfer, circulation, and machinery.

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

TPHK Series

The WALRUS TPHK Series is vertical multistage centrifugal pump, designed for industrial use, specially for machine tools, to carry fluids such as water, coolant, light oil and other clean, non aggressive matters:

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

TPK Series

TPK Series is vertical multistage centrifugal pump, designed for industrial use, specially for machine tools, to carry fluids such as water, coolant, light oil and other clean, non aggressive matters.

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

TPRK Series

The TPRK Series is vertical multistage centrifugal pump, designed for industrial use, specially for machine tools, to carry fluids such as water, coolant, light oil and other clean,non aggressive matters.
Industrial circulation system, Washing/cleaning system, Filtration system

ปั๊มหล่อเย็น

TPAK Series

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำโดยใช้แมคคานิคัลซีล(Mechanical Seal) ถนอมเพลา ยืดอายุการใช้งาน ใช้งานกับของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X