ปั๊มอุตสาหกรรม

Leading brands provide the best water environment

ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานในการปรับความดัน อุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบการหมุนเวียนและเครื่องจักร ใช้งานกับน้ำสะอาด และของเหลวที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำมัลติเสตจ รุ่น TPH

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน เหมาะสำหรับน้ำสะอาด และของเหลวที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน ที่มีการเคลื่อนที่ในมาตรฐานสูง การใช้งานหลากหลาย เช่น การเพิ่มแรงดัน ระบบหมุนเวียนน้ำ และเครื่องจักร ระบบฉีดล้างทำความสะอาด,ระบบบูสเตอร์แรงดัน

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

ปั๊มน้ำมัลติเสตจแนวตั้ง รุ่น TPHK

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวตั้ง เป็นปั๊มที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องจักร สามารถใช้ได้กับน้ำ ของเหลว และสารเคมีบางชนิด

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

ปั๊มจุ่มหลายใบพัด รุ่น TPK

ออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องจักร สามารถใช้ได้กับน้ำ ของเหลว และสารเคมีบางชนิด

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง

ปั๊มจุ่มหลายใบพัด รุ่น TPRK

ปั๊มมัลติเสตจแบบหลายใบพัดแนวตั้ง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร ใช้ใน ระบบหมุนเวียนน้ำในอุตสาหกรรม ระบบซักล้าง/ทำความสะอาด ระบบกรองของเหลวในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

ปั๊มหล่อเย็น

รุ่น TPAK

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำโดยใช้แมคคานิคัลซีล(Mechanical Seal) ถนอมเพลา ยืดอายุการใช้งาน ใช้งานกับของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
X