ปั๊มหล่อเย็น

ปั๊มหล่อเย็น

รุ่น TPAK

รุ่นสินค้า : ปั๊มหล่อเย็น รุ่น TPAK
ขนาดท่อ : 5-32 มม.
อัตราการไหล : สูงสุด 360 ลิตร/นาที
แรงดัน : สูงสุด 12 เมตร
กำลังมอเตอร์ : 0.42-11.6 กิโลวัตต์
อุณหภูมิ : สูงสุด 90 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

  1. ปั๊มหล่อเย็นหรือเรียกว่า ปั๊มจุ่มแนวตั้งชนิดเชล์ฟไพร์มมิ่ง ปั๊มแนวตั้งใบพัดเดี่ยว หรือ คูลแลนท์ปั๊ม
  2. PP Impellers mounted on extended motor shaft.
  3. มอเตอร์ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2-3, กันน้ำและฝุ่น: IP 55, ระดับฉนวน (Insulation class: F)

การใช้งาน

  1. ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมใช้สำหรับสูบจ่ายของเหลว เช่น น้ำ หรือของเหลวอื่นๆที่ไม่มีสารกัดกร่อนรุนแรง
  2. ใช้สูบจ่ายน้ำยาหล่อเย็นและน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร และเครื่องตัดขึ้นรูปโลหะต่างๆ ใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการแรงดันสูง เช่น เครื่องกลึง ,เครื่อง CNC ,เครื่องเจียร เป็นต้น
TPAK Service Coolant Pump
X