คุณภาพของวอลรัสปั๊ม ได้รับการยอมรับจากรางวัลใหญ่!

วอลรัส ปั๊มหอยโข่ง หลายใบพัด รุ่น HS-B และปั๊มจุ่ม รุ่น TPMK-P ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ประจำปี 2023!

วอลรัสปั๊ม ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ถึง 5 ครั้ง และมุ่งเน้นไปที่เรื่อง ESG, ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน และรวมไปถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีนี้ด้วย

วอลรัสปั๊มยังคงมุ่งมั่น ทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (R&D) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมของเราต่อไป
X